Korzystanie z uzdolnień oraz pasji osadzonych jest jedną z lepszych metod sięgania do ich zasobów indywidualnych

Podobnie jak w zeszłym roku skazani zostali zaproszeni na świąteczne spotkanie kolędowe

... Międzynarodowym Konkursie Historycznym

Narodowe Święto Niepodległości to upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku

Program PO WER Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Stare wysłużone ogrodzenie zostanie zastąpione całkowicie nowym, zbudowanym od podstaw i nowoczesnym

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej