Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony został rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku aktywnie włączyli się w obchody IX Narodowego Dnia Sportu

Osadzeni w ramach uczestnictwa w programie resocjalizacyjnym sprzyjającym przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom pn „SZANSA” wzięli udział w turnieju siatkówki plażowej

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku kolejny raz mieli okazję korzystać z zajęć kulturalno-oświatowych w formie aktywnego spędzania czasu

Osadzeni uczestniczyli warsztatach w ramach programu resocjalizacyjnego z zakresu profilaktyki uzależnień "Korekta dla osadzonych", podczas którego poruszana była materia alkoholu oraz konsekwencji jego nadużywania

Brukarz z POWER

28.07.2021

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Słońsku trwa aktualnie realizacja szkolenia kursowego podnoszącego kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności. W kursie bierze udział dwunastu osadzonych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej