Funkcjonariusz OZ Słońsk zajmuje drugie miejsce w zawodach wędkarskich

W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Słońsku przekazali maseczki ochronne.

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Z uwagi na aktualną trudną sytuację funkcjonariusze Służby Więziennej szukają alternatywnych metod resocjalizacji oraz umożliwiania kontaktu skazanych z rodzinami

Działalność Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz jej współpraca ze Służbą Więzienną stanowi istotny element procesu resocjalizacji

W ramach realizacji programu na terenie Oddziału Zewnętrznego w Słońsku rozbudowano profesjonalną siłownię zewnętrzną

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej