11.11.2022 roku o godzinie 11:11 na Stadionie Miejskim w Lublińcu odbył się Bieg Niepodległości, którego organizatorem był Wojskowy Klub Biegacza META Lubliniec.

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium - Józef Piłsudski

W dniu 04.listopada na terenie Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląski odbyła się wizyta uczniów klas o profilu pedagogiczno-psychologicznych z Zespołu Szkół w Ozimku.

W dniu 20.10.2022 roku w Oddziale Zewnętrznym w Sierakowie Śląskim Zakładu Karnego w Kluczborku z wizytą gościł Biskup Opolski Andrzej Czaja

Z okazji przypadającego na dzień 20 października Międzynarodowego Dnia Mediacji w Zakładzie Karnym w Kluczborku oraz Oddziale Zewnętrznym w  Sierakowie Śląskim, wzorem lat ubiegłych, ponownie przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą polubownego rozwiązywania konfliktów.

W dniu 05.10.2022 pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Kluczborku, mjr Tomaszem Iwaniukiem, a Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, Panem Marcinem Huras, działającym w imieniu Powiatu Częstochowskiego, została podpisana umowa dotycząca zatrudnienia osadzonych z sierakowskiej jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej