W dniu 20.10.2022 roku w Oddziale Zewnętrznym w Sierakowie Śląskim Zakładu Karnego w Kluczborku z wizytą gościł Biskup Opolski Andrzej Czaja

Z okazji przypadającego na dzień 20 października Międzynarodowego Dnia Mediacji w Zakładzie Karnym w Kluczborku oraz Oddziale Zewnętrznym w  Sierakowie Śląskim, wzorem lat ubiegłych, ponownie przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą polubownego rozwiązywania konfliktów.

W dniu 05.10.2022 pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Kluczborku, mjr Tomaszem Iwaniukiem, a Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, Panem Marcinem Huras, działającym w imieniu Powiatu Częstochowskiego, została podpisana umowa dotycząca zatrudnienia osadzonych z sierakowskiej jednostki.

Z inicjatywy mł. wychowawcy ds. zajęć kulturalno-oświatowych mł. chor. Rafała Maj, w ramach programu resocjalizacji przeprowadzono zajęcia praktyczne dla osadzonych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Osadzeni aktywnie włączyli się w akcję Narodowego Czytania, gdzie pod czujnym okiem mł. chor. Rafała Maj wychowawcy ds. kulturalno - oświatowych za pośrednictwem radiowęzła w Oddziale Zewnętrznym w Sierakowie Śląskim Zakładu Karnego w Kluczborku czytali "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.

W Oddziale Zewnętrznym w Sierakowie Śląskim Zakładu Karnego w Kluczborku zainwestowano w instalację fotowoltaiczną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej