22 czerwca skazani z oddzialów zewnętrznych aresztu: w Poznaniu i Rosnowie, w ramach cyklicznych "spotkań z historią", poznawali dzieje Cytadeli Poznańskiej.

60 lat temu

22.06.2016

28 czerwca 1956 r. o godzinie 6:00, w Zakładach Przemysłu Metalowego im. Józefa Stalina (dawniej Hipolita Cegielskiego) mieszczących się na poznańskiej Wildzie rozbrzmiał sygnał alarmowy obwieszczający strajk przeciwko komunistycznej dyktaturze.

Na Ostrowie Tumskim

22.06.2016

8 czerwca skazani z OZ w Poznaniu i OZ w Rosnowie w ramach zajęć KO zwiedzali najstarsze obszary obecnego Poznania, rozpoczynając od Ostrowa Tumskiego, czyli wyspy katedralnej, a kończąc na Śródce.

Rajd Rowerowy

17.06.2016

11 czerwca 2016 r, osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu i Rosnowie, uczestniczyli z wychowawcami we wspólnym rajdzie rowerowym w ramach programu readaptacji społecznej o nazwie "Cykliści".

Służba Więzienna stara się kształtować u więźniów postawy proekologiczne nie tylko przez kilka dni w roku biorąc udział w corocznych akcjach "Sprzątania świata", lecz przez cały czas odbywania kary poprzez udział skazanych w programach readaptacji społecznej.

Skazani z OZ Rosnowo w ramach Koła Prasowego w dniu 24.05.2016 udali się do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na wykłady o teorii ewolucji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej