22 stycznia na terenie oddziału zewnętrzego w Poznaniu odbył się turniej tenisa stołowego w grze pojedynczej oraz podwójnej.

Osadzeni z Rosnowa uczestniczyli w Jarmarku Bożonarodzeniowym

Osadzeni w ramach Koła Historycznego uczestniczyli w ciekawym spotkaniu

Koło Historyczne

01.12.2015

Osadzeni rozwijają swoje zainteresowania w ramach Koła Historycznego

Szreniawska Pyra

15.10.2015

10 października w ramach zajęć kulturalno-oświatowych skazani z Rosnowa udali się do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie na "Poznańską pyrę".

Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej