Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu podpisał porozumienie dotyczące zatrudnienia przez Pocztę Polską skazanych odbywających karę w poznańskich jednostkach.

Charytatywnie

30.05.2017

Współpracujące z aresztem Stowarzyszenie Na Tak opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami oraz Fundacja Pragmatiq, zaprosiły osadzonych do współpracy przy technicznej obsłudze XLPL EKIDEN TEAM BIULDING MARATHON.

Już dziś zaczyna się konkurs więziennych teatrów, z powodzeniem organizowany od czterech lat przez poznański areszt.

9 września w Zakładzie Karnym w Gębarzewie odbył się VII Turniej Piłki Nożnej Osób Pozbawionych Wolności o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu i Oddziału Zewnętrznego w Rosnowie po raz kolejny mieli okazję w towarzystwie przewodnika Adam Suwarta poznawać historię miasta Poznania i jego mieszkańców.

29 czerwca skazani z oddziałów zewnętrznych w Poznaniu i Rosnowie mieli okazję poznać historię Gminy Żydowskiej w Poznaniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej