Służba Więzienna stara się kształtować u więźniów postawy proekologiczne nie tylko przez kilka dni w roku biorąc udział w corocznych akcjach "Sprzątania świata", lecz przez cały czas odbywania kary poprzez udział skazanych w programach readaptacji społecznej.

Skazani z OZ Rosnowo w ramach Koła Prasowego w dniu 24.05.2016 udali się do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na wykłady o teorii ewolucji.

Nisza

27.05.2016

11 maja osadzeni z OZ w Poznaniu i OZ w Rosnowie byli w Centrum Kultury Zamek na premierze spektaklu „Nisza” reżyserowanego przez Janusza Stolarskiego.

Lekcja historii

25.05.2016

21 maja osadzeni z odziałów zewnętrznych w Poznaniu i Rosnowie wzięli udział w zajęciach kulturalno-oświatowych poza terenem ZK.

2 i 3 marca skazani z Oddziałów Zewnętrznych w Poznaniu i Rosnowie, w ramach programu readaptacji społecznej „Wolontariusze Kultury”, mającego na celu rozwój umiejętności społecznych i poznawczych, oglądali spektakl zatytułowany „I rozstawili namiot wśród nas”.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej