10 czerwca skazani z Oddziałów Zewnętrznych w Poznaniu i w Rosnowie odbyli kolejne zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Osadzeni w mieście i w teatrze”.

O historii na zamku

09.06.2017

Dnia 6 czerwca osadzeni z Oddziałów Zewnętrznych w Poznaniu i Rosnowie odbyli zajęcia edukacyjne w dawnym Zamku Cesarskim w Poznaniu. Spotkanie, prowadzone przez przewodnika po Poznaniu Adama Suwarta, było kolejnym z cyklu: „Osadzeni w mieście i w teatrze”.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu podpisał porozumienie dotyczące zatrudnienia przez Pocztę Polską skazanych odbywających karę w poznańskich jednostkach.

Charytatywnie

30.05.2017

Współpracujące z aresztem Stowarzyszenie Na Tak opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami oraz Fundacja Pragmatiq, zaprosiły osadzonych do współpracy przy technicznej obsłudze XLPL EKIDEN TEAM BIULDING MARATHON.

Już dziś zaczyna się konkurs więziennych teatrów, z powodzeniem organizowany od czterech lat przez poznański areszt.

9 września w Zakładzie Karnym w Gębarzewie odbył się VII Turniej Piłki Nożnej Osób Pozbawionych Wolności o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej