Bieg Na TAK

15.05.2018

12 maja 2018 roku w nad poznańską Maltą odbył się VII Bieg Na TAK organizowany przez Stowarzyszenie Na TAK.

Dzień Ziemi 2018

24.04.2018

"Wiecznie niezrozumiałe w przyrodzie jest to, że można ją zrozumieć" Albert Einstein

"Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" Cyprian Kamil Norwid

Osadzeni z OZ w Poznaniu i OZ w Rosnowie objęli społeczną opieką grób Olgierda Muśnickiego, pilota wojsk lotniczych II Rzeczypospolitej.

Skazani z Oddziałów Zewnętrznych w Poznaniu i w Rosnowie odwiedzili miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim, uwiecznione na reprodukcjach malarstwa Leona Prauzińskiego.

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Służba Więzienna ma być nowoczesną, prężną i szanowaną formacją, która stoi na straży praworządności w Polsce i bezpieczeństwa obywateli.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej