Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: "Co robisz dla innych?" Martin Luther King Jr.

"Dobro rodzi się wtedy, gdy człowiek zapomina o sobie". Takim hasłem skazani z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w  Poznaniu rozpoczęli rok 2023r. Uczestnicy programu readaptacyjnego "Kreatywność zza krat" nawiązali współpracę z Fundacją Schronisko dla Zwierząt w Gaju.

W ramach programu readaptacyjnego "Kreatywność zza krat" skazani uszykowali podarunki w postaci własnoręcznie uszytych poduszek dla podopiecznych Fundacji Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Poznaniu.

W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu nowych doświadczeń oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

"Podziękowania"

22.04.2022

W opinii społecznej zakład karny kojarzy się z miejscem, w którym przebywają osoby stwarzające realne zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu od grudnia 2021 roku świadczą pracę na rzecz nowego kontrahenta, którym jest WARS S.A.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej