Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

Po 3 latach zarządzania Aresztem Śledczym w Poznaniu i ponad 27 latach służby płk Bogumił Pachulski przechodzi na zaopatrzenie emerytalne.

Do pełniącego służbę w Areszcie Śledczym w Poznaniu psa specjalnego o imieniu Nes dołączyła Naja - owczarek niemiecki.

''Razem do celu''

27.01.2021

Program resocjalizacji z zakresu kształtowania umiejętności społecznych w celu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.

Akcja charytatywna

21.12.2020

Areszt Śledczy w Poznaniu wraz z Oddziałem Zewnętrznym, jak co roku, przystąpił do udziału w akcji charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebującym.

Szpitale i centra krwiodawstwa apelują o oddawanie krwi i osocza przez ozdrowieńców z COVID-19.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej