"Podziękowania"

22.04.2022

W opinii społecznej zakład karny kojarzy się z miejscem, w którym przebywają osoby stwarzające realne zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu od grudnia 2021 roku świadczą pracę na rzecz nowego kontrahenta, którym jest WARS S.A.

"Pomagamy"

09.03.2022

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu przeprowadzili wewnątrz jednostki akcję "Pomagamy".

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Pomagamy!

21.02.2022

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, ograniczającej działania z powodu obostrzeń, Areszt Śledczy w Poznaniu cały czas pomaga tym najbardziej potrzebującym.

Wstąp do służby!

02.02.2022

Służba Więzienna - trudna, odpowiedzialna i ciekawa praca. Zapewniamy porządek i bezpieczeństwo w zakładach karnych i aresztach śledczych. Przygotowujemy skazanych do powrotu do społeczeństwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej