Po raz kolejny funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Pionkach wykazali się wielkim sercem

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach upamiętnili 101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

W związku z obchodami dnia Wszystkich Świętych skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach zapalili świeczki na grobach poległych za Ojczyznę na Cmentarzu Starym w Pionkach.

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach przed zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych zadbali o miejsca upamiętniające poległych w trakcie II Wojny Światowej na Cmentarzu Komunalnym w Pionkach.

W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach odbyło się szkolenie zawodowe w zawodzie Glazurnik

Poprzez porządkowanie terenu gminy Pionki Oddział Zewnętrzny w Pionkach ponownie aktywnie włączył się w akcję “Sprzątanie Świata”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej