Rozwiązywanie sporów karnych, cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych poza sądami staje się coraz popularniejsze w państwach europejskich. Także i w naszym kraju idea mediacji zakorzenia się coraz mocniej.

Komunikat

03.10.2017

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. zniesiono Zakład Karny w Opolu, w jego miejsce tworząc Oddział Zewnętrzny w Opolu, który od dnia 1 października 2017 r. administracyjnie podlega pod Areszt Śledczy w Opolu.

Od 18 do 21 września br. w Zakładzie karnym w Opolu przeprowadzona została kolejna edycja szkolenia przedmedycznego grup konwojowych jednostek penitencjarnych okręgu opolskiego.

Jesienne porządki

18.09.2017

W minioną sobotę, 16 września br., skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Opolu, w ramach akcji "Sprzątanie Świata – Polska" zostali skierowani pod nadzorem wychowawcy, do prac porządkowych na terenie Opola.

Jednym z najistotniejszych celów działań podejmowanych przez Służbę Więzienną jest readaptacja osadzonych, czyli przywracanie i przystosowywanie ich do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

30 sierpnia 2017 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu mjr. Ryszarda Wójcickiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej