12 stycznia br. funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Opolu udali się w odwiedziny do Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach. Celem wizyty było podziękowanie uczniom oraz ich nauczycielce Sabinie Thoma za podjęcie inicjatywy wsparcia osadzonych w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

29 grudnia br. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz podległych mu Oddziałów Zewnętrznych w Opolu i Turawie przeprowadzono szkolenie przewodników i tresurę psów, wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Możliwość pracy dla więźniów jest ogromną wartością samą w sobie. Stanowi jeden z najistotniejszych aspektów resocjalizacji rozumianej jako przywracanie osób pozbawionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

W Oddziale Zewnętrznym w Opolu zarówno kadra więzienna, jak i zmotywowani przez wychowawców osadzeni, chętnie włączają się do akcji charytatywnych na rzecz Opolskiego Hospicjum Betania. Od blisko pięciu lat wspieramy podopiecznych hospicjum poprzez uczestnictwo w akcji „Pola Nadziei” oraz zaangażowaniu w coroczną aukcję dobroczynną.

12 grudnia br. w Areszcie Śledczym w Opolu odbyło się szkolenie i ćwiczenie ochronne pod kryptonimem „Opór”.

15 listopada br. odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w Turawie i Oddziału Zewnętrznego w Opolu. W czasie uroczystości nadano wyższe stopnie służbowe oraz wręczono odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej