W Oddziale Zewnętrznym w Opolu zarówno kadra więzienna, jak i zmotywowani przez wychowawców osadzeni, chętnie włączają się do akcji charytatywnych na rzecz Opolskiego Hospicjum Betania. Od blisko pięciu lat wspieramy podopiecznych hospicjum poprzez uczestnictwo w akcji „Pola Nadziei” oraz zaangażowaniu w coroczną aukcję dobroczynną.

12 grudnia br. w Areszcie Śledczym w Opolu odbyło się szkolenie i ćwiczenie ochronne pod kryptonimem „Opór”.

15 listopada br. odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w Turawie i Oddziału Zewnętrznego w Opolu. W czasie uroczystości nadano wyższe stopnie służbowe oraz wręczono odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie i Oddziału Zewnętrznego w Opolu dla uczczenia Święta Niepodległości przystąpili do udziału w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe pod hasłem "NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA".

Kurs zawodowy „Ogrodnik" to cykl szkoleniowo-aktywizacyjny skierowany do grupy 10 osadzonych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Opolu.

Umożliwiając zatrudnienie, Służba Więzienna stwarza skazanym warunki do zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Pracując w Oddziale Zewnętrznym w Opolu, nabywają doświadczenia zawodowego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej