1000 zł udało się uzyskać podczas charytatywnego balu z aukcji rękodzieła skazanych. To pomoc Oddziału Zewnętrznego w Opolu dla opolskiego Centrum Opieki Paliatywnej "Betania", która ma wieloletnią tradycję.

Funkcjonariusze działu penitencjarnego, psycholodzy i wychowawcy, swoją służbę odbywają w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Kiedy w jednostce pojawia się nowy skazany, to właśnie oni w ciągu pierwszych kilku dni określają, jakie problemy dotyczą takiej osoby.

Program „Praca dla więźniów” przynosi wymierne efekty, także w Areszcie Śledczym w Opolu i podległych mu oddziałach zewnętrznych. Świadczy o tym istotny wzrost liczby zatrudnianych skazanych, a co za tym idzie, zwiększenie środków finansowych przekazywanych z pensji osadzonych.

12 stycznia br. funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Opolu udali się w odwiedziny do Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach. Celem wizyty było podziękowanie uczniom oraz ich nauczycielce Sabinie Thoma za podjęcie inicjatywy wsparcia osadzonych w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

29 grudnia br. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz podległych mu Oddziałów Zewnętrznych w Opolu i Turawie przeprowadzono szkolenie przewodników i tresurę psów, wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Możliwość pracy dla więźniów jest ogromną wartością samą w sobie. Stanowi jeden z najistotniejszych aspektów resocjalizacji rozumianej jako przywracanie osób pozbawionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej