Kadra Oddziału Zewnętrznego w Opolu od wielu lat aktywnie współpracuje z Fundacją Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Współpraca ta realizowana jest na wielu płaszczyznach, które łączy wspólny cel - dążenie do niesienia nadziei i pomocy wszystkim potrzebującym.

8 czerwca br. Służba Więzienna, na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, wzięła udział w imprezie organizowanej w ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania - Cała Polska Czyta Dzieciom „Czytanie łączy”.

8 czerwca br. w siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu odbyła się specjalna sesja edukacyjna pn. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”. W związku z aktywną współpracą CMJW w Opolu oraz Aresztu Śledczego w Opolu ukierunkowaną na edukowanie patriotyczne osadzonych, na zaproszenie Dyrektor Muzeum w sesji uczestniczył Dyrektor ppłk Artur Malczyk.

Od 14 do 27 maja 2018r. w Oddziale Zewnętrznym w Opolu z inicjatywy st. szer. Dawida Makowskiego oraz por. Jakuba Graczyka, osadzonym prezentowana była wystawa poświęcona ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

16 maja br. członkowie Klubu HDK PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu oraz cywilni pracownicy Służby Więziennej zainaugurowali akcję krwiodawstwa pod nazwą "Krew na wakacje”. Potrwa ona do 22 czerwca br.

10 maja br. funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Opolu, w tym oddziałów zewnętrznych z Turawy i Opola, będący członkami Klubu HDK PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu, wsparli Politechnikę Opolską w organizacji dnia sportu dla osób z niepełnosprawnościami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej