Informujemy, że 8 lutego 2020 r. w Oddziale Zewnętrznym w Opatówku nie będą udzielane widzenia. Spowodowane to jest wdrażaniem nowej bazy danych osób pozbawionych wolności, w której widzenia są ewidencjonowane.

Żniwa bez przerwy

31.01.2020

Czy żniwa mogą trwać cały rok? Przykład Zakładu Karnego w Starem Bornem pokazuje, że tak.

Jak zdobyć legalne środki na utrzymanie po wyjściu na wolność? Jak skutecznie starać się o pracę? Gdzie można uzyskać pomoc?

Próby przemiany własnej osobowości wiodą różnymi drogami. Dla niektórych inspiracją do bycia lepszym może być spotkanie z bluesowym artystą.

Remontowa dwunastka

13.11.2019

Dwunastu osadzonych szkoli się na poddaszu budynku Oddziału Zewnętrznego w Opatówku. To kolejni uczestnicy kursu budowlanego.

Skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Opatówku zaproszono na konfrontację z „Mocarzem”. Stawką jest uchronienie ich przed zgubnymi skutkami uzależnienia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej