Służba Więzienna w obliczu pandemii nie pozostaje obojętna i podejmuje wszelkie działania prewencyjne aby przyczynić się w walce z zagrożeniem . Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Opatówku Zakładu Karnego w Starem Bornem w ramach programu readaptacji społecznej skazanych „Radosna twórczość zza krat” skazani szyją maseczki ochronne.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

17.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Jak w sposób bezpośredni mówić o swoich zainteresowaniach i wyznawanych wartościach? Jak stanowczo i bez kompleksów odmawiać tego czego nie chcemy robić? Czy warto udawać kogoś kim się nie jest?

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej