Zimnych ogrodników, Trzech ogrodników, Zimna Zośka to frazeologizmy, które nie są obce osobom uprawiającym warzywa i owoce. Dla nich nie są to nic nieznaczące przysłowia, ale sytuacje odnoszące się do zjawisk atmosferycznych. Zazwyczaj w połowie maja w naszym kraju obserwuje się spadek temperatury. Warto więc nie bagatelizować doświadczenia naszych przodków, mądrości ludowych, zwłaszcza, że większość z nich została potwierdzona naukowo.

Służba Więzienna nie zwalnia w walce z pandemią korona wirusa nie pozostaje obojętna i podejmuje wszelkie działania prewencyjne aby przyczynić się w walce z zagrożeniem .

" Jeśli ocaliłeś jedno życie jesteś bohaterem, jeśli ocaliłeś tysiące jesteś pielęgniarką" - Stephen King

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W związku z zagrożeniem epidemicznym wokandy w Zakładzie Karnym w Starem Bornem oraz Oddziale Zewnętrznym w Opatówku odbywają się przy użyciu wideokonferencji.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej