Celem działalności Zespołu ds. readaptacji społecznej osób skazanych, objętych działaniami w trybie art. 164 § 1 Kkw jest wszechstronna diagnoza deficytów w celu podjęcia stosownych oddziaływań przygotowujących do pełnego powrotu do społeczeństwa .

Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Olsztynie chętnie angażuje się we wszelkiego rodzaju akcje pomocowe które są ważnym elementem procesu resocjalizacji.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Olsztynie udaremnili przemyt substancji niedozwolonych na teren jednostki.

W połowie kwietnia br. Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Olsztynie rozpoczął realizację 3 kursów w zawodach w ramach Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Dnia 10 maja 2018 r. w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyło się spotkanie osadzonych z Panią Verą Kobylińską – malarką, rysowniczką i rzeźbiarką, absolwentką grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

20 kwietnia 2018 r. w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyło się szkolenie dla kadry penitencjarnej z zakresu pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym na terenie jednostek penitencjarnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej