Komunikat

03.12.2021

Komunikat Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie Widzenia listopad 2021

Oddział Zewnętrzny w Olsztynie został wyposażony instalację fotowoltaiczną.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej