W efekcie wdrożonego Programu „Praca dla więźniów” sukcesywnie wzrasta poziom zatrudnienia wśród osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym.

W dniu 19 kwietnia 2017r. Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu gościł przedstawicieli Anonimowych Alkoholików Regionu Galicja.

W dniu 27.02.2017 roku w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach.

Prace artystyczne skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu zostały wystawione podczas licytacji odbywającego się po raz szósty Balu Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel- Ostrowskiej w Krośnie.

Funkcjonariusze i Pracownicy Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu po raz czwarty wzięli udział w XVI edycji Szlachetnej Paczki. Już po raz kolejny por. Marek Jakubus, starszy wychowawca działu penitencjarnego z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie zarejestrował ww. jednostkę do udziału w tegorocznej akcji

W ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych kadra penitencjarna z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu zorganizowała wyjście skazanych na wystawę do muzeum etnograficznego w Jaśliskach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej