Kadra funkcjonującego w OZ w Moszczańcu Oddziału Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu zorganizowała poza terenem jednostki kolejny Bieg Trzeźwościowy.

Działalność skazanych na rzecz społeczności lokalnej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej