W dniach 05 i 10 sierpnia skazani z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu porządkowali zabytkowe cmentarze żydowskie zlokalizowane w Dukli i Nowym Żmigrodzie

Kadra funkcjonującego w ramach Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Oddziału Terapeutycznego przeznaczonego dla skazanych recydywistów penitencjarnych uzależnionych od alkoholu zorganizowała w ramach oddziaływań postterapeutycznych wyjście skazanych na Połoninę Wetlińską

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przypadającego rokrocznie 22 kwietnia osadzeni z Zakładu Karnego w Łupkowie oraz z Oddziału Zewnętrznego w  Moszczańcu uczestniczyli w dniach 22-29.04.2016r. w prelekcjach multimedialnych na temat segregowania odpadów, brali udział w spotkaniach z podróżnikiem i fascynatem przyrody Panem Tomaszem Nowotarskim, a co najistotniejsze przez kilka dni z rzędu sprzątali przebiegające przez Bieszczady...

W ramach realizacji programu „Kultura i sztuka aktywna refleksja nad sobą” w dniu 07.03.2016 r. w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, Zakładu Karnego w Łupkowie został zorganizowany koncert muzyczny zespołu Diamond Duo

Od kliku już lat Zakład Karny w Łupkowie wraz z podległym Oddziałem Zewnętrznym w Moszczańcu współpracuje z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, podejmując inicjatywy z zakresu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego regionu, jak również kształtowania wśród osadzonych prospołecznych postaw.

To już trzecia edycja Szlachetnej Paczki w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, którą przygotowali funkcjonariusze i pracownicy cywilni Służby Więziennej. Już po raz kolejny por. Marek Jakubus, starszy wychowawca działu penitencjarnego z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie zarejestrował ww. jednostkę do udziału w tegorocznej akcji dobroczynnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej