Kadra oddziału terapeutycznego i działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Łupkowie, przy pomocy okolicznych mieszkańców oraz wsparciu Urzędu Gminy w Jaśliskach zorganizowała na terenie lokalnej świetlicy integracyjny piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

W malowniczym krajobrazie Beskidu Niskiego została zorganizowana już III edycja Biegu Trzeźwości.

W efekcie wdrożonego Programu „Praca dla więźniów” sukcesywnie wzrasta poziom zatrudnienia wśród osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym.

W dniu 19 kwietnia 2017r. Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu gościł przedstawicieli Anonimowych Alkoholików Regionu Galicja.

W dniu 27.02.2017 roku w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach.

Prace artystyczne skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu zostały wystawione podczas licytacji odbywającego się po raz szósty Balu Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel- Ostrowskiej w Krośnie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej