W ramach realizacji programu „Kultura i sztuka aktywna refleksja nad sobą” w dniu 07.03.2016 r. w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, Zakładu Karnego w Łupkowie został zorganizowany koncert muzyczny zespołu Diamond Duo

Od kliku już lat Zakład Karny w Łupkowie wraz z podległym Oddziałem Zewnętrznym w Moszczańcu współpracuje z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, podejmując inicjatywy z zakresu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego regionu, jak również kształtowania wśród osadzonych prospołecznych postaw.

To już trzecia edycja Szlachetnej Paczki w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, którą przygotowali funkcjonariusze i pracownicy cywilni Służby Więziennej. Już po raz kolejny por. Marek Jakubus, starszy wychowawca działu penitencjarnego z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie zarejestrował ww. jednostkę do udziału w tegorocznej akcji dobroczynnej.

Kadra funkcjonującego w OZ w Moszczańcu Oddziału Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu zorganizowała poza terenem jednostki kolejny Bieg Trzeźwościowy.

Działalność skazanych na rzecz społeczności lokalnej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej