W ramach prowadzonych oddziaływań skazani przeprowadzili generalny remont sali widzeń, gdzie teraz będą mogli w nowych, przestronnych warunkach spotykać się ze swoimi rodzinami.

Porucznik Magdalena Bloch, starszy wychowawca Działu Penitencjarnego odwiedziła Bajkowa Ósemkę, Przedszkole Miejskie nr 8 w Krośnie.

Spotkanie edukacyjne z przedstawicielkami Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach.

Jak co roku funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu zaangażowali się w akcję „Szlachetna paczka".

W dniu 23.11.2017 roku funkcjonariusze działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Łupkowie-Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu przeprowadzili w Szkole Podstawowej w Korczynie lekcję wychowawczą .

W ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych kadra penitencjarna z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu zorganizowała wyjście skazanych na wystawę etnograficzną do muzeum w Jaśliskach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej