W dniu ubiegłym tygodniu uczestnicy programu resocjalizacyjnego "Aktywna jesień życia", skierowanego do skazanych 60+ mieli możliwość zapoznania się ofertą klubu seniora w Jaśliskach, a także zapoznać się z historią tej miejscowości

W ubiegłą niedzielę, 22 października 2023r., świętowano XXIII rocznicę działalności grupy AA Opoka, która funkcjonuje przy Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie

W dniu 25.08.2023r., na terenie Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu gościliśmy członków Chrześcijańskiego Klubu Motocyklowego Boanerges

W dniu 10 czerwca 2023 roku Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu odwiedził aktor teatralny, telewizyjny i filmowy – Lech Dyblik

19 kwietnia 2023 r., w ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU” funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie przeprowadzili zajęcia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce

W ramach realizacji projektu naukowo-dydaktycznego „Edukacja historyczna w służbie resocjalizacji”, realizowanego na mocy porozumienia Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu mieli okazję zapoznać się z kulturą żydowską.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej