W ostatnich dniach stycznia osadzeni z Zakładu Karnego w Medyce pod nadzorem przemyskiej Straży Miejskiej po raz kolejny usuwali dzikie wysypiska śmieci na terenie Przemyśla.

W roku 2019 w Zakładzie Karnym w Medyce zrealizowano 8 szkoleń kursowych, w których udział wzięło 71 osadzonych.

Ogłoszenie

20.12.2019

W dniach 25,26 grudnia 2019 r. oraz 1 i 6 stycznia 2020 r. kantyna Zakładu Karnego w Medyce będzie nieczynna. Widzenia ze skazanymi w ten dzień będą realizowane jak w każdy dzień ustawowo wolny od pracy.

Sztuka może być antidotum na więzienie. Jest sposobem na podtrzymanie ducha i pozwala uprawiającemu ją więźniowi odnieść sukces po zwolnieniu (Dennis Sobin)

W sali widzeń Zakładu Karnego w Medyce odbyło się spotkanie osadzonych z rodzinami, które było częścią realizacji programu readaptacji zakresu integracji rodzin pn. „Razem raźniej”.

Kolejny rok z rzędu funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Medyce włączają się w świąteczne akcje pomocowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej