Od dnia dzisiejszego osadzeni odbywający karę w Zakładzie Karnym w Medyce szyją maseczki ochronne w ramach zatrudnienia nieodpłatnego.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

W dniu 03 marca 2020 roku w Zakładzie Karnym w Medyce odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dyrektora Zakładu Karnego mjr. Jackowi Szlachcicowi.

W dniu 1 marca 2020 r. rozpoczyna rejestrację kandydatów, którzy chcą rozpocząć kształcenie na studiach I stopnia w WSKiP.

W ostatnich czasie w tutejszej jednostce penitencjarnej gościliśmy kuratorów zawodowych, aplikantów kuratorskich wraz Kurator Okręgową Panią Lucyną Majer-Torba oraz Zastępcą Kuratora Okręgowego Panią Agnieszką Puchalską.

W dniu 8  lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto. Data ta nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w Niepodległej Polsce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej