Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie zapewnia studentom umundurowanie, wynagrodzenie, zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie a także daje gwarancję zatrudnienia po ukończeniu studiów na terenie całej polski.

W ostatnich dniach grupa 10 osadzonych brała udział w realizacji programu readaptacji społecznej z zakresu ochrony środowiska pn. „Świat wokół nas”.

Począwszy od 2021 r. z ulgi dla młodych mogą korzystać dodatkowo osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

Około 17 procent populacji osadzonych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Medyce to sprawcy przemocy domowej.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zaprasza wszystkich podatników do skorzystania z usługi Twój e-PIT. Jest to kompleksowe rozwiązane pozwalające na automatyczne wygenerowanie i udostępnienie podatnikowi zeznania rocznego PIT, na podstawie danych będących w posiadaniu administracji skarbowej. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulg, czy też informacje o organizacjach pożytku publicznego,...

Pomimo wielu trudności i ograniczeń jakie spowodowała epidemia, w roku 2020 udało się zrealizować dla osadzonych 6 szkoleń kursowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej