Zwiększenie dopuszczalnej liczby odwiedzających w czasie widzeń

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna zostają przywrócone widzenia z dziećmi.

W Zakładzie Karnym Krakowie - Nowej Hucie niezwykle ważnym elementem resocjalizacji jest wpieranie i wzmacnianie więzi z bliskimi, dlatego nie mogło obyć się bez Dnia Dziecka.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie wsparli akcję z okazji Światowego Dnia Dziecka.

Wznowienie widzeń w zakładzie karnym w reżimie sanitarnym

Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie przekazał miastom i gminom sprzęt łączności bezprzewodowej, który zostanie rozdysponowany do gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej