W Zakładzie Karnym Krakowie - Nowej Hucie niezwykle ważnym elementem resocjalizacji jest wpieranie i wzmacnianie więzi z bliskimi, dlatego nie mogło obyć się bez Dnia Dziecka.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie wsparli akcję z okazji Światowego Dnia Dziecka.

Wznowienie widzeń w zakładzie karnym w reżimie sanitarnym

Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie przekazał miastom i gminom sprzęt łączności bezprzewodowej, który zostanie rozdysponowany do gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Kontynuacja obostrzeń epidemiczne

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej