Widzenia

16.07.2021

Od dnia 19 lipca 2021 roku widzenia skazanych z członkami rodziny i osobami bliskimi będą odbywać się według poniższych zasad

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiła nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

W Zakładzie Karnym w Krakowie - Nowej Hucie odbył się jeden z etapów XXIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów im. Aleksandra Głazka.

Ograniczenia pandemiczne dotyczące widzeń

Zwiększenie dopuszczalnej liczby odwiedzających w czasie widzeń

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna zostają przywrócone widzenia z dziećmi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej