Administracja Oddziału Zewnętrznego w Krakowie-Nowej Hucie informuje, że od 1 lutego 2024r. zmieniają się dni, w których realizowane są widzenia.

Oddział Zewnętrzny w Krakowie – Nowej Hucie, rokrocznie podejmuje współpracę z wieloma podmiotami, jednak w 2023 roku, to ta z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, okazała się – nomen omen – najbardziej „owocna”.

W ramach realizacji programu w „W służbie prawu” przeprowadzono zajęcia w dwóch kolejnych szkołach.

Święta i czas je poprzedzający to okres pełen życzliwości i dobra. To też czas obdarowywania wszystkich - od tych najmłodszych po najstarszych.

To nazwa kampanii realizowanej w ramach współpracy Fundacji „Czas Wolności” z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Pożar budynku powstały na skutek zwarcia instalacji fotowoltaicznej oraz usiłowanie przekazania na widzeniu substancji niedozwolonych - taki scenariusz przygotowany był w ramach ćwiczeń ochronnych realizowanych w dniu 14 listopada 2023r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej