Jasełka

23.12.2022

Po raz kolejny za więziennymi murami, na terenie Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Czerwona Mila” przy Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie zorganizował kolejną zbiórkę krwi.

„Miarą człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka” mawiał publicysta i kaznodzieja ks. Mieczysław Maliński.

Namiastka Świąt Bożego Narodzenia, wspólny czas spędzony z bożonarodzeniową muzyką, chwila refleksji i miłej atmosfery to były główne cele koncertu kolęd, który odbył się w dniu 12.12.2022 roku w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Filmowe Dobrowo

09.12.2022

W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie osadzeni w ramach zajęć koła komputerowego stworzyli film fabularny, który zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie sztuki audiowizualnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej