Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Rękodzieła z Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim cieszą się niesłabnącą popularnością. Dzięki aukcjom charytatywnym funkcjonariusze z ostrowskiego aresztu, po raz kolejny włączają się w pomoc potrzebującym.

Dla lepszego jutra

13.04.2021

Pandemia stawia przed społeczeństwem wiele trudności, nie inaczej wygląda sytuacja względem więzienników. Dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego rozpoczął się nowy etap w walce z COVID-19 - czas na szczepienia.

Pandemia wymusiła ograniczenie kontaktów osadzonych ze światem więziennym. Nie dotyczy to wyłącznie widzeń z osobami bliskimi, utrudnione jest także pełnienie posług religijnych. Więziennicy i kapelan z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu znaleźli jednak sposób, aby osadzeni mogli w nich uczestniczyć.

Święta w pandemii

23.12.2020

Funkcjonariusze motywują osadzonych do uczestniczenia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, w ramach których wykonują oni kartki i ozdoby świąteczne oraz przygotowują świąteczną paczkę dla dzieci z Domu Dziecka w Kaliszu

Jednostka włączyła się w ogólnopolską akcję oddawania krwi i osocza „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej