Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. w ramach lekcji profilaktycznych zapoznali dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Kaliszu z prowadzonymi oddziaływaniami penitencjarnymi oraz charakterystyką trudnej i odpowiedzialnej pracy w Służbie Więziennej. Odpowiedzieli także na wiele pytań zadawanych przez uczniów dotyczących funkcjonowania więzienia i codzienności odbywania kary.

Ponad 100 poduszek uszytych przez osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu trafiło do kaliskich służb mundurowych. Wesprą dzieci, które ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych.

Czas pandemii spowodował, że do więzienia nie mogli wchodzić zapraszani przez nas regularnie goście w ramach różnego rodzaju działalności resocjalizacyjnej, stąd zdecydowaliśmy się, wzorem szkół i nie tylko, prowadzić zajęcia zdalne.

Trzej osadzeni w dn. 6 lipca 2021 r. przyjęli sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Damiana Bryla podczas mszy św. sprawowanej na terenie jednostki.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej