Wyjątkowy konkurs

14.07.2022

Kaliski Oddział Zewnętrzny pomaga na wielu płaszczyznach - nie inaczej było tym razem.

Oddział Zewnętrzny w Kaliszu od wielu lat jest w bliskiej współpracy z Caritas Diecezji Kaliskiej, Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu oraz Fundacją Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” przy ul. Granicznej.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu jak co roku włączyli się w przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy na terenie parafii ks. Kapelana z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Miłe niespodzianki

26.01.2022

Poduszki uszyte przez osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu w ramach programów readaptacji trafiły do mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Psarach i Kaliszu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej