XVII Halowe Lekkoatletyczne Mistrzostwa Kalisza Osób Niepełnosprawnych

W dniu 22 listopada w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim gościła Fundacja SNAP.

Osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim aktywnie pomagają potrzebującym.

W ramach współpracy pomiędzy Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie a Oddziałem Zewnętrznym w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, osadzeni z Oddziału Zewnętrznego włączyli się w kolejną inicjatywę na rzecz zwierząt.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej