W jednostkach penitencjarnych opiekę duszpasterską zapewniają księża kapelani. Sprawowanie posługi kapłańskiej, dzielenie się wiarą i rozmowa, to najważniejsze zadania kapelana więziennego. Dziś towarzyszą skazanym w specyficznym czasie w przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych.

W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Również w grudziądzkiej jednostce penitencjarnej kadra przygotowała osadzonych do uczczenia pamięci pomordowanych.

Ważne miejsce w oddziaływaniach Służby Więziennej zajmuje przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy i doświadczeń. Należy do nich m.in. dzień przedsiębiorczości, który sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu odwiedziła grupa studentów drugiego roku kierunku Politologia Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu w ramach omawianego przedmiotu „Polityka bezpieczeństwa” w celu przybliżenia zagadnienia marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Dzieci i młodzież w różnym stopniu narażeni są na ryzyko użycia legalnych lub nielegalnych środków uzależniających i wynikające z tego szkody. Dlatego funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu wspierają profilaktyczne przedsięwzięcia na terenie Grudziądza mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

„Postępować praworządnie to powinność każdego, także młodego człowieka” – pod takim hasłem funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1w Grudziądzu spotkali się z młodzieżą Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grudziądzu, tym samym kontynuując oddziaływania profilaktyczne skierowane do młodzieży.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej