Służba Więzienna przez cały rok prowadzi rekrutacje na różne stanowiska do jednostek penitencjarnych w całej Polsce. Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu spotkali się w Powiatowym Urzędzie Pracy z osobami zainteresowanymi pracą w formacji.

22 lipca br. w Nadleśnictwie Dąbrowa odbył się Turniej Piłki Siatkowej. Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu rywalizowali z policjantami, leśnikami oraz strażakami.

Programy resocjalizacji w zakresie odbudowywania, podtrzymywania i wzmacniania więzi z rodziną są istotnym ogniwem procesu inkluzji społecznej skazanych. W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zakończył się "Warsztat skutecznego ojca".

To już 15 lat, od kiedy w grudziądzkiej jednostce penitencjarnej prowadzone są oddziaływania terapeutyczne dla skazanych mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Minione lata dowiodły, że jest on bardzo potrzebny i stanowi ważny punkt na penitencjarnej mapie resocjalizacji.

6 lipca radcy prawni obchodzą swoje święto. Dla nich to okazja, by spotkać się w gronie kolegów i koleżanek po fachu, wymienić doświadczenia. Z kolei osoby postronne mogą dowiedzieć się nieco więcej o ich zawodzie.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznawana jest przez Ministra Zdrowia dla Dawcy, który poprzez oddanie co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości jej składników, w sposób szczególny przyczynił się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej