Rodzina – to potencjał, który jest źródłem rozwoju naszego kraju. Działanie przedstawicieli rożnych resortów i sektorów w zespole zgodnie z rolami i zadaniami przypisanymi do danego zawodu zapewnić może wsparcie dla rodziny i prawidłową ochronę młodego człowieka. Służba Więzienna nie pozostaje obojętna, wspiera różne inicjatywy, podejmuje liczne działania m.in. z zakresu profilaktyki.

„Wszystkie śmieci są nasze” to hasło tegorocznej Akcji Sprzątanie Świata, której finał przypada w dniach 16-18 września. Dbanie o miejsce, w którym żyjemy to wyraz zaangażowania i świadomość tego, jak istotny jest szacunek do planety.

Jak co roku w drugą sobotę września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. To dobry czas, aby przypomnieć sobie, dlaczego pierwsza pomoc, a także szkolenia z jej udziałem są tak istotne i ważne. W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu nie zapominamy o tak ważnej umiejętności jaką jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Służba Więzienna cyklicznie organizuje akcje informacyjne i szkolenia praktyczne wśród funkcjonariuszy i pracowników...

W Polsce wciąż wzrasta spożycie alkoholu. Tysiące Polaków i ich rodzin cierpi przez alkohol. Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu po raz kolejny włączył się do akcji „Sierpień miesiącem abstynencji” biorąc pod uwagę nie tylko motywy religijno-moralne, ale również wychowawcze i patriotyczne.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu zorganizowany został kurs zawodowy przygotowujący skazanych do wykonywania zawodu malarz. Kurs realizowany był ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Pomocy Pokrzywdzonym zwanym dalej Funduszem Sprawiedliwości.

Sierpień to nie tylko wakacyjny czas, ale także okres rocznic wydarzeń historycznych, które odcisnęły piętno na historii XX wieku. 1 sierpnia br., mija 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej