W pracy ze sprawcami przestępstw niezwykle istotnym jest zwracanie ich uwagi na sytuację ofiar, gdyż osoby skrzywdzone bardzo często czują się rozgoryczone, są przepełnione urazami, negatywnymi uczuciami i frustracją. Z biegiem czasu odczuwane przez nich emocje bledną, ale mimo tego niewybaczona krzywda może działać destruktywnie na jednostkę. Aby ofiary przestępstw nie trwały w tym stanie Służba Więzienna w oddziaływaniach resocjalizacyjnych koncentruje się...

Psycholodzy w Służbie Więziennej to ważne ogniowo procesu resocjalizacji więźniów. To dzięki nim powstała psychologia penitencjarna.

Dzień Tradycji Służby Więziennej to wydarzenie o wymiarze wieloaspektowym, uwzględniające wartości historyczne i teraźniejsze. W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu był wyjątkową okazją do zaprezentowania społeczeństwu żywej lekcji historii oraz współczesnych wyzwań Służby Więziennej.

Na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej z Beatą Dąbrowską – głównym specjalistą Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie zasad zachowania przy kontakcie z osobami z niepełnosprawnością oraz osobą poruszającą się z psem asystującym lub przewodnikiem.

23 stycznia 1920 roku Grudziądz po 148 latach wrócił do Macierzy. W obchodach związanych z tą rocznicą uczestniczył ppłk Krystian Wasiński - Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.

Funkcjonariusze grudziądzkiej Służby Więziennej wzięli udział w obchodach 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej