Funkcjonariusze grudziądzkiej Służby Więziennej wzięli udział w obchodach 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Młodzież szkół średnich poznaje atrakcyjne zawody w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. W ostatnich dniach funkcjonariusze odwiedzili Zespół Szkół Gastonomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu, gdzie spotkali się z czterema klasami maturalnymi.

Funkcjonariusze grudziądzkiej Służby Więziennej zajęli I miejsce w XXV Turnieju Piłki Siatkowej o Mistrzostwo Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Praca osób pozbawionych wolności stanowi filar resocjalizacji, pozwala na realizację wielu społecznie użytecznych celów, w tym na określenie lub zachowanie społecznej funkcji więźnia po wyjściu na wolność, wpływa pozytywnie na zachowanie porządku w zakładzie karnym, umożliwia zaspokajanie potrzeb ekonomicznych, w tym potrzeb rodziny, jaką osadzony pozostawił na wolności oraz umożliwia mu spłatę zobowiązań alimentacyjnych. Pozwala również na zmniejszenie kosztów systemu...

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz jego Oddziału Zewnętrznego awansowali na wyższe stopnie służbowe oraz odebrali wyróżnienia. Uroczystej odprawie przewodniczył płk Krzysztof Stefanowski - Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznawana jest przez Ministra Zdrowia dla Dawcy, który poprzez oddanie co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości jej składników, w sposób szczególny przyczynił się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej