W Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu odbyły się okręgowe obchody Dnia Tradycji Służby Więziennej. W uroczystości udział wziął płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, kadra zarządzająca jednostkami penitencjarnymi okręgu bydgoskiego oraz awansowani funkcjonariusze.

Lekcja profilaktyki

23.01.2023

Działania profilaktyczno-edukacyjne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży i spowodowanie, że w przyszłości zmniejszą się liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich.

Grudziądz uczcił 103. rocznicę powrotu miasta do macierzy. Służbę Więzienną reprezentował mjr Krystian Wasiński – dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.

Odpowiedni sprzęt i dobre warunki pełnienia służby mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zakładów karnych. Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz Oddziału Zewnętrznego otrzymali nowe sprzęty ochrony osobistej.

Dyrektor jednostki podpisał kolejną umowę z kontrahentem zewnętrznym, w efekcie czego zatrudnienie znalazła grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Grudziądzu.

W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu odbyło się spotkanie z kontrahentami zatrudniającymi skazanych w ramach programu ”Praca dla więźniów”. Dokonano analizy efektów osiągniętych w roku 2022.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej