16 grudnia br. w Grodkowie odbyły się obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości zorganizowali: NSZZ Solidarność Region Śląsk Opolski, NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu, Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu oraz Burmistrz Grodkowa.

10 listopada br. funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu opolskiego wzięli udział w pikniku wojskowym "Służymy Niepodległej", który z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

Pogorszenie atmosfery wśród skazanych. Umiejętność prowadzenia rozmów. Właściwe zastosowanie technik interwencyjnych. Poprawność współdziałania z Policją i Strażą Pożarną. To wszystko było przedmiotem ćwiczeń, które odbyły się w Zakładzie Karnym w Brzegu.

31 października br. funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie gościli na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie. Spotkanie stało się okazją do przedstawienia młodzieży zasad funkcjonowania naszej formacji.

19 października br. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbyło się kolejne spotkanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, Filia w Grodkowie, z osadzonymi. W spotkaniu uczestniczyli pełniąca obowiązki kierownika Filii w Grodkowie PUP w Brzegu Marta Szeląg, doradca zawodowy Anna Murgrabia oraz pośrednik pracy Bartłomiej Warowy.

17 października br. w Zakładzie Karnym w Brzegu odbyło się spotkanie Dyrektora ppłk. Zbigniewa Guzaka z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu Zbigniewem Kłaczkiem, w trakcie którego podpisano porozumienie dotyczące aktywizacji zawodowej skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej