W Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie w październiku br. rozpoczął się kurs zawodowy o specjalności brukarz. Jest on realizowany w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

21 października br. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbyło się szkolenie z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego i technik interwencji, które przeprowadzili funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Opolu.

14 września br. na Polanie Śmierci w Starym Grodkowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 73. rocznicę mordu dokonanego na żołnierzach NSZ VII Okręgu Śląskiego dowodzonych przez kpt. Henryka Flame ps. "Bartek".

Od kilku miesięcy na terenie Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie trwają intensywne prace remontowo-budowlane. Na ten czas jednostka została wyludniona.

Kursy zawodowe

14.05.2019

W 2019 roku w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", Działanie 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale Zewnętrznym...

Przypadająca w tym roku setna rocznica powstania Służby Więziennej stała się okazją do posadzenia 100 drzewek sosny pospolitej na terenie Nadleśnictwa Brzeg w miejscowości Lubsza.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej