Żywa emapatia

27.01.2020

Osadzeni brzeskiej jednostki uczestniczą w programie opieki nad zwierzętami kształtującym umiejętności społeczne, w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy, sprzyjającym przygotowaniu do readaptacji społecznej skierowanym do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym pt. "Żywa empatia".

Rada budowy

24.01.2020

Co tydzień w Zakładzie Karnym w Brzegu, odbywają się Rady Budowy, na których analizowany jest przebieg inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu: "Termomodernizacja budynków Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie".

Przed świętami

19.12.2019

19 grudnia br. odbyło się wigilijne rodzinne spotkanie osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie.

18 grudnia br. na zaproszenie Burmistrza Miasta Grodków, Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie st. chor. Daniel Sobieraj oraz st. wychowawca por. Magdalena Antoszczyszyn, gościli na spotkaniu opłatkowym.

15 grudnia br. w Grodkowie odbyły się obchody 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Honorowy Dawca Krwi

13.12.2019

Zakład Karny w Brzegu oraz Oddział Zewnętrzny w Grodkowie po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej