27 maja br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu kpt. Radosław Maczuga w imieniu funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie przekazał wsparcie na rzecz brzeskiego schroniska "Przytulisko Psisko".

"Czas na pomoc" i "Dla potrzebujących" - dwa programy readaptacji społecznej, podczas których skazani z Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie uszyli maseczki dla Gminy Brzeg oraz Centrum Administracyjnego Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Brzegu.

Wsparcie i pamięć

28.04.2020

W Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie, przedstawicielka sołectwa Skoroszyce oraz pracownik cywilny brzeskiej jednostki Magdalena Kania, doceniając odpowiedzialną i trudną służbę funkcjonariuszy, wsparła Oddział Zewnętrzny w Grodkowie, przekazując 60 sztuk maseczek wielorazowego użytku z miejscem na filtr.

Szkolenia skazanych

17.04.2020

W 2020 roku w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie przewidzianych do realizacji będzie realizowanych 4 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych skierowanych do osadzonych.

W 2019 roku w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie zrealizowano 7 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych skierowanych do osadzonych.

Zakład Karny w Brzegu oraz Oddział Zewnętrzny w Grodkowie po raz kolejny bierze udział w ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej